Portfolio

Här nedan har jag samlat några exempel på uppdrag från både nuvarande och tidigare arbetsgivare samt frilansuppdrag. Har under mina år producerat allt från fasadvepor, presentationer och webbplatser till vykort och logotyper. Listan kan göras hur lång som helst och nedan ses bara ett axplock. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med redan satt grafiska profiler men också att skapa nya.


Grafisk profil och produktion

Jag fick i höstas uppdraget att ta fram en grafiska profilen för MittLitts Litteraturfestival. Stod även för all produktion vilket innefattade bland annat program, flyer och annonsering på sociala medier till skärmar på Entré Sundsvall, Sundsvalls IP och Kulturmagasinet.

Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Animeringar

  1. Torsbodaeffekten (Region Västernorrland)
    För att visa nya etableringar i Västernorrland fick jag i uppdrag av Regional Utveckling att ta fram en kort animering som används flitigt i både sociala medier men också i presentationer.
  2. Umeå Kommuns resevanor (Pondus kommunikationsbyrå)
    Uppdraget var att ta fram en resvanekampanj riktad till Umeås invånare. Jag var projektledare för kampanjen men också art director och producent av kampanjmaterial. Animeringen var en del av den som bland annat delades av Umeås kommun. Målet var (och nåddes) att få minst 2000 invånare att ladda hem en app för att för att registera sina resvanor.

Adobe After Effect, Adobe Illustrator

Illustrationer och grafiskt maner

Det är jag som står bakom den grafiska profilen till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2030.

Fler exempel på trycksaker

Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop