Grafisk formgivning

Blandat material från grafiska uppdrag.
Exempel från både tidigare arbetsgivare och frilansuppdrag.